türk-maadin-logo-hdcotomasyon.com.tr

Türk Maadin Şirketi (A.Ş.) Mart 1918’te İstanbul’da ‘Osmanlı-Alman Maadin Şirketi’ unvanıyla kurulmuştur. Şirket adının 1919’da ‘Osmanlı Maadin Şirketi’ne değiştirilmesini takiben Bursa İli Orhaneli’nde bulunan Dağardı İşletmesi’nde krom cevheri üretimine başlamış ve 30 yıl içerisinde 200.000 ton krom cevheri üretmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte 1923 yılında ‘Türk Maadin Şirketi’ adını alan firma, Türkiye’nin en önde gelen “yüksek tenörlü” krom konsantre cevheri üreticilerinden biridir.

Son yıllarda üretiminin hemen hemen tamamını yurtdışına ihraç etmekte olan Türk Maadin Şirketi, yaklaşık bir asırdır kesintisiz koruduğu üretici-ihracatçı kimliğini yılların tecrübesine, firma güvenilirliğine ve kaliteli cevher üretimine borçludur.

Halen 300 çalışanı ve 100 -120.000 ton /yıl satılabilir parça ve konsantre krom cevheri üretim kapasitesiyle özel sektör madenciliğinin en köklü krom cevheri üreticilerinden biri olan Türk Maadin Şirketi; sürdürülebilir, çevreye duyarlı, yenilikçi madencilik anlayışıyla, tüm işletmelerinde AR-GE çalışmalarına hız vererek, mevcut rezervlerini geliştirmekte ve düşük tenörlü cevherlerin de ekonomiye kazandırılması amacıyla konsantre tesis yenileme yatırımını da tamamlayıp devreye almış bulunmaktadır.

Web Adresi: http://www.turkmaadin.com

2016

  • Susuzlaştırma ve Çökertme Sistemi Arıtma Panoları Scada ve Saha Devreye Alma