Güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında güneş enerjisinin şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzünde 0-1100 W/m 2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermektedir.

> Isıl Güneş Teknolojileri

Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir. Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.

> Bireysel Sistemler

Bireysel Sistemler genelde ev kullanıcılarına yönelik sistemler olup Açık Devre Sistemler, Kapalı Devre Sistemler ve Pompalı Sistemler olmak üzere üç başlıkta sıralanabilir.

Atmosferik Sistemlerin kullanımında basınç yetersizliği, Açık Devre Basınçlı sistemin ise Donmaya karşı dayanıksız olması sebebi ile bu sistemler konforlu bir sıcak su eldesi sağlamazlar. Bu yüzden Solen olarak Kapalı Devre Pompalı Sistemler konusunda Bireysel kullanıcılara Güneş Enerjisinden Sıcak Su Temini konusunda hizmet sunmaktayız.

Sistem Elemanları

1. Kollektör: Güneşten aldığı ışık ve ısı enerjisini içerisinde bulunan bakır plaka vasıtası ile bakır borulara, buradan da bakır borular içerisinden geçen solar sıvıya iletebilen düzenektir. 

2. Boyler: Isıtmak istenen suyun bulunduğu su tankıdır. Tankın etrafı cidarlı ise bu cidara Kollektörden gelen solar sıvı dolar. Bu şekilde ısınmış olan solar sıvı ısısını kullanım suyuna ileterek ısıtır.

3. Solar Sıvı: Soğuk havalarda –50 dereceye kadar donmayı engelleyen, bu sayede sistemde çatlamaları önleyen, ayrıcak Kollektörün ömrünü uzatan alkol türevli bir sıvıdır.

4. Pompa Grubu: Solar Sıvının kollektör ile Boyler arasındaki akışını sağlayan düzenektir.

5. Otomasyon grubu: Kollektör ve Boyler sıcaklıklarını ölçerek, pompanın çalışmasını durduran veya başlatan otomatik düzenektir.Çalışma Prensibi: Güneşten alınan enerji Absorben plakaya ısısını verir, Absorben plaka ile temas halinde olan bakır borular ısınır ve bakır boruların içerisinde bulunan solar sıvıya ısısını aktarır.
Pompa grubu ve otomasyon düzeneğinin solar sıvıyı hareket ettirmesiyle solar sıvı boyler içerisindeki serpantin veya cidarlardan dolaşarak ısısını boyler içerisindeki suya iletir ve kullanım suyu ısıtılmış olur. Çift serpantinli boyler kullanılarak varsa bir kazandan destek alınabilir. www.so

 

> Doğal Akışlı Sistemler

Doğal dolaşımlı sistemler ısı transfer akışkanının kendiliğinden dolaştığı sistemlerdir. Kollektörlerde ısınan suyun yoğunluğunun azalması ve yükselmesi özelliğine dayanmaktadır. Bu tür sistemlerde depo kollektörün üst seviyesinden en az 30 cm yukarıda olması gerekmektedir. Deponun alt seviyesinden alınan soğuk (ağır) su kollektörlerde ısınarak hafifler ve deponun üst seviyesine yükselir. Gün boyu devam eden bu olay sonunda depodaki su ısınmış olur. Tabii dolaşımlı sistemler daha çok küçük miktarda su ihtiyaçları için uygulanır. Deponun yukarıda bulunması zorunluluğu nedeniyle büyük sistemlerde uygulanamazlar. Pompa ve otomatik kontrol devresi gerektirmediği için pompalı sistemlere göre biraz daha ucuzdur.

 

> Açık Sistemler:

Açık sistemler kullanım suyu ile kollektörlerde dolaşan suyun aynı olduğu sistemlerdir. Kapalı sistemlere göre verimleri yüksek ve maliyeti ucuzdur. Suyu kireçsiz ve donma problemlerinin olmadığı bölgelerde kullanılırlar.

 

> Kapalı Sistemler:

Kullanım suyu ile ısıtma suyunun farklı olduğu sistemlerdir. Kollektörlerde ısınan su bir eşanjör vasıtasıyla ısısını kullanım suyuna aktarır. Donma, kireçlenme ve korozyona karşı çözüm olarak kullanılırlar. Maliyeti açık sistemlere göre daha yüksek verimleri ise eşanjör nedeniyle daha düşüktür.

 

Pompalı Sistemler

Isı transfer akışkanının sistemde pompa ile dolaştırıldığı sistemlerdir. Deposunun yukarıda olma zorunluluğu yoktur. Büyük sistemlerde su hatlarındaki direncin artması sonucu tabii dolaşımın olmaması ve büyük bir deponun yukarıda tutulmasının zorluğu nedeniyle pompa kullanma zorunluluğu doğmuştur.

Pompalı sistemler otomatik kontrol devresi yardımı ile çalışırlar. Depo tabanına ve kollektör çıkışına yerleştirilen diferansiyel termostatın sensörleri; kollektörlerdeki suyun depodaki sudan 10oC daha sıcak olması durumunda pompayı çalıştırarak sıcak suyu depoya alır, bu fark 3 oC olduğunda ise pompayı durdurur. Pompa ve otomatik kontrol devresinin zaman zaman arızalanması nedeniyle işletilmesi tabii dolaşımlı sistemlere göre daha zordur.