1980 yılında faaliyete geçen Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.Ş., başlangıçta sadece Serel Seramik'in hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla kuruldu. Ancak zamanla yeni maden sahalarının devreye girmesiyle, maden rezervini ve teknik kadrosunu güçlendirerek diğer kuruluşlara da satış yapmaya ve ihracata başladı.

          Matel bugün, ülke çapında yedi ayrı kentte bulunan maden işletmelerinde yılda 600.000 ton üretim yapmaktadır.

          ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi'ne sahip olan Şirket'in; 19 adet maden işletmesi, 15.000 ton / yıl kapasitesli Kil Süzme Tesisi, 40.000 ton / yıl kapasiteli Silis Kumu Arıtma Tesisi, 50.000 ton / yıl kapasiteli Mikronize Maden Öğütme Tesisi ve ileri teknolojiye sahip tam donanımlı Laboratuarı ile toplam 500.000 ton kapasiteli üç ayrı Maden Kırma ve Hazırlama Tesisi mevcuttur.

          Satışların ve ürün çeşitlerinin arttığı büyüme döneminde, kömür ve mermer gibi madencilik konularına da girilmiştir. Siyenit madeninin seramik sektöründe ilk kez kullanımını gerçekleştiren Matel, yine bu dönemde pek çok yatırıma girişmiştir. Bunlar; Kil Süzme Tesisi, Bilecik Hammadde Kırma Tesisi, Milas Feldspat Kırma Tesisi, Bilecik Laboratuarı, Bursa Siyenit Kırma Tesisi, Silis Kumu Arıtma Tesisi ve en son olarak 2000 yılında kurulan Bilecik Sert Maden Öğütme Tesisleri'dir.

Web adresi: http://www.matel.com.tr

Mayıs 2017 | Pres Filtre