Eti Bakır A.Ş. Halıköy Antimuan Tesisleri İzmir’ in Beydağ ilçesi Halıköy sınırları içindedir. 
 
Yeraltı işletmesinde günde 90 ton Antimuan madeni üretilmektedir. Flotasyon tesislerinde ise günde 3,5 ton %69 Sb tenörlü Antimuan konsantresi üretilmektedir.​

1973 yılında faaliyete geçen tesislerden Küre ve Samsun işletmeleri 2004 yılında, Murgul işletmesi 2006, Halıköy tesisi ise 2007 yılında özelleştirme kapsamında satın alınmış olup, Cengiz Holding bünyesine katılmışlardır.

​​Eti Bakır Kastamonu Küre tesislerinde, yeraltı madenciliği ile yılda 1.100.000 ton Tüvenan Bakır Cevheri, 110.000 ton Bakır Konsantresi ve 400.000 ton Pirit Konsantresi üretimi yapılmaktadır.

 
Eti Bakır Murgul tesislerinde ise açık maden sahaları  ile yılda 3.500.000 ton tüvenan bakır cevheri çıkartılmakta ve işlenerek yılda 130.000 ton bakır konsantresi üretilmektedir. Halen modernizasyon, kapasite arttırma ve yeni rezerv bulma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Murgul Maden işletmesi bünyesinde 2x2,35 MW kurulu güce sahip Hidroelektrik​ Enerji Santrali üretim Lisansı kapsamında enerji üretimine devam etmektedir.
 
Web Adresi: http://www.etibakir.com.tr

Yaptığımız çalışmalar:

Kasım - 2016 | Koyulaştırıcı Elektrik Panosu.